Netwerk:Participant
Date:januari 29, 2015

Provincie Noord-Holland

Voor de Provincie Noord-Holland is een gunstig klimaat voor startende ondernemers van belang.

Het kennis- en innovatiebeleid van Provincie Noord-Holland richt zich op regionale samenwerking (bijvoorbeeld in de Amsterdam Economic Board) en op het bevorderen van innovatief ondernemen in Noord-Holland. Voor dat laatste levert de provincie onder meer als participant van The SUN een belangrijke bijdrage aan innovatie in de regio.

provincie-noord-holland