The SUN als vliegwiel

The SUN geeft jouw startende, innovatieve bedrijf een boost met professionele management-ondersteuning tegen gunstige voorwaarden.

Wat is The SUN?

The Start Up Network Amsterdam (The SUN) is een stimuleringsprogramma voor innovatieve, jonge bedrijven in de ICT, nieuwe media, creatieve industrie of kennisintensieve zakelijke dienstverlening in de provincie Noord-Holland. Het project is mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam, Provincie Noord Holland, Agentschap NL en participanten uit het bedrijfsleven. The SUN biedt onder andere professionele managementondersteuning en coaching, netwerkcontacten (businessmatching) en masterclasses tegen een gunstige prijs.

Professionele managementondersteuning
U krijgt 1-op-1 ondersteuning door professionele adviseurs, onder andere op het gebied van:

 • aantrekken van financiering;
 • opstellen en aanscherpen businessplan;
 • verkennen subsidiemogelijkheden;
 • bepalen van strategie en businessmodel;
 • opstellen van het marketingplan en de distributiestructuur;
 • productontwikkeling;
 • fiscale, administratieve en financiële vraagstukken;
 • juridische en notariële vraagstukken (zoals de oprichting van de BV, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, vennootschappelijke structuur, intellectueel eigendom, patentaanvragen, etc.);
 • onderhandelingen met strategische partners;
 • huisvestiging.

Businessmatching
The SUN brengt u in contact met een uitgebreid netwerk van financiers/informal investors (500+), potentiële samenwerkingspartners, gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, klanten en ervaren ondernemers voor coaching (1100+). Ook werkt The SUN actief samen met de universiteiten en hogescholen in Amsterdam en kunt u in contact gebracht worden met studenten, bijvoorbeeld voor het laten uitvoeren van een marktonderzoek.

Masterclasses ondernemersvaardigheden en -kennis
Via masterclasses en trainingen werkt u gezamenlijk met andere ondernemers aan de ontwikkeling van uw vaardigheden en kennis op het gebied van ondernemerschap. Voorbeelden van thema’s hierbij zijn:

 • Verkoop: Hoe interesseer ik een potentiële klant voor mijn product? En hoe presenteer ik in korte tijd mijn eigen bedrijf in de zogenaamde ‘elevator pitch’?
 • Onderhandelen: Wat zijn de valkuilen bij onderhandelingen tussen een kleine en grote partij? En hoe bereid ik me voor op het onderhandelingsproces?
 • Beschermingsmogelijkheden: Wat kan ik beschermen? En wanneer is het zinvol om te beschermen?
 • Financiering: Hoe presenteer ik mijn plan aan investeerders/financiers? En hoe beoordeelt een bank mijn plannen?